Rock Space QC 14 - Sạc nhanh chuẩn PD cho iPhone – Pre-Order.VN

Rock Space QC 14 - Sạc nhanh chuẩn PD cho iPhone

Giá Ưu Đãi Pre-ORDER: 550,000₫

Mức Đặt Cọc 280,000₫

Giá trị còn lại 270,000₫ sẽ được thanh toán khi nhận hàng (COD)

Ngày giao hàng: bắt đầu từ

 Rock Space QC 14 - Sạc nhanh chuẩn PD cho iPhone
 Rock Space QC 14 - Sạc nhanh chuẩn PD cho iPhone
 Rock Space QC 14 - Sạc nhanh chuẩn PD cho iPhone